ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562
ปรับปรุงข้อมูล : 04 มีนาคม 2562 , 16:22:51       จำนวนเข้าดู : 220
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2561
ปรับปรุงข้อมูล : 05 ตุลาคม 2561 , 17:04:35       จำนวนเข้าดู : 209
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสปอร์เห็ดหลินจือและเห็ดสมุนไพรต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ดูงานระดับสูงจากสาธารณรัฐเซเชลส์
ปรับปรุงข้อมูล : 28 สิงหาคม 2561 , 17:54:27       จำนวนเข้าดู : 1357
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสปอร์เห็ดหลินจือและเห็ดสมุนไพร ต้อนรับคณะดูงานจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
ปรับปรุงข้อมูล : 28 สิงหาคม 2561 , 17:53:58       จำนวนเข้าดู : 379
การเสวนาวิชาการ "เมล็ดพันธุ์อินทรีย์ : จุดเริ่มต้นของความสำเร็จบนเส้นทางเกษตรอินทรีย์"
ปรับปรุงข้อมูล : 24 สิงหาคม 2561 , 20:55:00       จำนวนเข้าดู : 677
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด (รุ่นที่ 2)
ปรับปรุงข้อมูล : 16 สิงหาคม 2561 , 15:20:28       จำนวนเข้าดู : 497
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด
ปรับปรุงข้อมูล : 01 สิงหาคม 2561 , 14:54:05       จำนวนเข้าดู : 438
โครงการฝึกอบรมปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกองเพื่อเป็นปัจจัยการผลิตผักอินทรีย์ ตอนรับคณะถ่ายทำวีดีทัศน์ จากสถาบันจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)
ปรับปรุงข้อมูล : 04 กรกฎาคม 2561 , 16:59:26       จำนวนเข้าดู : 1023
การฝึกอบรมปฏิบัติการ “ระบบการเลี้ยง การผลิตอาหารปลา และการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากปลาบึกและปลาลูกผสมบึกสยามแม่โจ้อินทรีย์แบบครบวงจร”
ปรับปรุงข้อมูล : 02 กรกฎาคม 2561 , 16:39:04       จำนวนเข้าดู : 406
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสปอร์เห็ดหลินจือและเห็ดสมุนไพรต้อนรับคณะผู้เข้าฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาการผลิตพืชอาหารและเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตร
ปรับปรุงข้อมูล : 02 กรกฎาคม 2561 , 15:16:17       จำนวนเข้าดู : 395
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2561
ปรับปรุงข้อมูล : 26 มิถุนายน 2561 , 14:40:26       จำนวนเข้าดู : 308
หารือการจัดเวทีสัมมนา หัวข้อ “มองไกลสู่อนาคตเกษตรอินทรีย์ไทย”
ปรับปรุงข้อมูล : 25 มิถุนายน 2561 , 18:15:34       จำนวนเข้าดู : 446
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2561
ปรับปรุงข้อมูล : 11 พฤษภาคม 2561 , 14:36:49       จำนวนเข้าดู : 816
การอบรมหลักสูตร “การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักไว้ใช้เอง” รุ่นที่ 4/2561
ปรับปรุงข้อมูล : 30 เมษายน 2561 , 11:54:36       จำนวนเข้าดู : 465
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสปอร์เห็ดหลินจือและเห็ดสมุนไพรถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องการผลิตเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดสมุนไพร ให้กับผู้นำเกษตรกรอินทรีย์รุ่นใหม่
ปรับปรุงข้อมูล : 29 มีนาคม 2561 , 16:13:52       จำนวนเข้าดู : 487
การอบรมหลักสูตร “การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักไว้ใช้เอง” รุ่นที่ 3/2561
ปรับปรุงข้อมูล : 23 มีนาคม 2561 , 15:53:30       จำนวนเข้าดู : 878
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสปอร์เห็ดหลินจือและเห็ดสมุนไพรต้อนรับคณะดูงานจากมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
ปรับปรุงข้อมูล : 28 กุมภาพันธ์ 2561 , 15:56:54       จำนวนเข้าดู : 317
การอบรมหลักสูตร “การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักไว้ใช้เอง” รุ่นที่ 2/2561
ปรับปรุงข้อมูล : 23 กุมภาพันธ์ 2561 , 15:32:42       จำนวนเข้าดู : 616
โครงการการยกระดับการผลิตสตรอเบอรีตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จัดฝึกอบรม "การสร้างความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน"
ปรับปรุงข้อมูล : 21 กุมภาพันธ์ 2561 , 11:06:11       จำนวนเข้าดู : 557
การอบรมหลักสูตร “การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการผลิตเมล็ดพันธุ์ผักไว้ใช้เอง” รุ่นที่ 1/2561
ปรับปรุงข้อมูล : 31 มกราคม 2561 , 15:24:28       จำนวนเข้าดู : 707
1234567