โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสปอร์เห็ดหลินจือและเห็ดสมุนไพรถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องการผลิตเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดสมุนไพร ให้กับผู้นำเกษตรกรอินทรีย์รุ่นใหม่


ปรับปรุงข้อมูล : 29/3/2561 16:13:52     ที่มา : เกษตรอินทรีย์แม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 493

     วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสปอร์เห็ดหลินจือและเห็ดสมุนไพร ภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้นำเกษตรกรอินทรีย์รุ่นใหม่ จากโครงการสร้างและพัฒนาผู้นำเกษตรกรอินทรีย์รุ่นใหม่ที่เข้าสู่อาชีพเกษตรกร ในระบบเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน ประจำปี 2561 โดยมี นายปรีชา รัตนัง หัวหน้าโครงการและทีมงาน ถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการผลิตเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดสมุนไพร และพาเที่ยวชมฟาร์มเห็ด ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2562

10/9/2562 13:16:43
63

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562

4/3/2562 16:22:51
247

ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารอินทรีย์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2561

5/10/2561 17:04:35
223

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสปอร์เห็ดหลินจือและเห็ดสมุนไพรต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ดูงานระดับสูงจากสาธารณรัฐเซเชลส์

28/8/2561 17:54:27
1384

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตสปอร์เห็ดหลินจือและเห็ดสมุนไพร ต้อนรับคณะดูงานจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี

28/8/2561 17:53:58
395

การเสวนาวิชาการ "เมล็ดพันธุ์อินทรีย์ : จุดเริ่มต้นของความสำเร็จบนเส้นทางเกษตรอินทรีย์"

24/8/2561 20:55:00
703

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด (รุ่นที่ 2)

16/8/2561 15:20:28
515

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงคัดบรรจุผักและผลไม้สด

1/8/2561 14:54:05
449

โครงการฝึกอบรมปุ๋ยอินทรีย์แบบไม่พลิกกลับกองเพื่อเป็นปัจจัยการผลิตผักอินทรีย์ ตอนรับคณะถ่ายทำวีดีทัศน์ จากสถาบันจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.)

4/7/2561 16:59:26
1039

การฝึกอบรมปฏิบัติการ “ระบบการเลี้ยง การผลิตอาหารปลา และการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากปลาบึกและปลาลูกผสมบึกสยามแม่โจ้อินทรีย์แบบครบวงจร”

2/7/2561 16:39:04
424