หน่วยงานเกษตรอินทรีย์แม่โจ้


ปรับปรุงข้อมูล : 4/12/2561 14:50:50     อ่าน : 3538

    ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติแม่โจ้
  ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเกษตรอินทรีย์  
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดินแม่โจ้
  ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา
     ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ ภาคเหนือ
  ศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (IQS)
  สถาบันรับรองระบบการผลิตผลิตภัณฑ์การเกษตร (ICAPS)
  โรงเรียนเกษตรอินทรีย์ทางอากาศ (สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 3 แห่ง)

  เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
  ฐานเรียนรู้ปลาบึกและปลาลูกผสมบึกสยามแม่โจ้
  ห้องเรียนปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกองแม่โจ้
  หน่วยความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยและพัฒนาการปรับปรุงพันธุ์ข้าว
  สื่อเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  กาดน้อยเกษตรอินทรีย์ 
  2477 Organic Bar & Bistro
  สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  กาดแม่โจ้2477
  โครงการพัฒนาผู้นำเกษตรกรอินทรีย์รุ่นใหม่ ม.แม่โจ้
  ชมรมเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  โครงการพัฒนาศักยภาพสปอร์เห็ดหลินจือ และเห็ดสมุนไพร