ติดต่อเรา


ปรับปรุงข้อมูล : 4/2/2562 10:55:36     อ่าน : 2188

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชั้นที่ 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

***หมายเหตุ : สิ้นสุดงบประมาณปี พ.ศ. 2561