ติดต่อเรา


ปรับปรุงข้อมูล : 29/7/2559 11:33:09     อ่าน : 1730

สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ชั้นที่ 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290

โทรศัพท์ : 0 5387 3419 อีเมล์ : Organic.mju@gmail.com